kullanım Şartları

Bu Kullanım Koşulları (bundan sonra "Şartlar" olarak anılacaktır), bu web sitesinde Doğal Official Online Shop (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) tarafından sağlanan çevrimiçi mağazadır (bundan sonra "Hizmet" olarak anılacaktır). '').). Tüm kayıtlı kullanıcılar (bundan böyle "Kullanıcılar" olarak anılacaktır) bu Hizmeti bu Koşullara uygun olarak kullanmalıdır.

Madde 1 (Uygulama)

 1. Bu Şartlar, kullanıcılar ile şirketimiz arasındaki bu hizmetin kullanımına ilişkin tüm ilişkiler için geçerli olacaktır.
 2. Şirket, bu Koşullara ek olarak Hizmete ilişkin kullanım kuralları gibi çeşitli düzenlemeler (bundan sonra "Bireysel Düzenlemeler" olarak anılacaktır) belirleyebilir. Bu bireysel hükümler, adlarına bakılmaksızın bu Şartların bir parçasını oluşturacaktır.
 3. Bu Kullanım Koşullarının hükümleri, önceki paragrafta yer alan münferit hükümlerin hükümleriyle çelişiyorsa, münferit hükümlerde aksi belirtilmedikçe, münferit hükümlerin hükümleri öncelikli olacaktır.

Madde 2 (Kullanıcı Kaydı)

 1. Bu hizmette, kayıt olmak isteyen kişi bu koşulları kabul ederek Şirket'in belirlediği yöntemi kullanarak kayıt başvurusunda bulunur ve Şirket bu onayı kayıt etmek isteyen kişiye bildirir ve kullanım kaydı tamamlanır.
 2. Şirket, kullanıcı kaydı için başvuruda bulunan kişinin aşağıdaki nedenlerden herhangi birine sahip olduğunu tespit ederse, Şirket, kullanıcı kaydı başvurusunu onaylamayabilir ve gerekçelerden herhangi birini açıklamakla yükümlü olmayacaktır.
  1. Kullanıcı kaydına başvururken yanlış bilgi bildirilmesi durumunda
  2. Başvurunun bu Koşulları ihlal eden bir kişiye ait olması durumunda
  3. Şirketin kullanım kaydının uygunsuz olduğunu tespit ettiği diğer durumlarda.

Madde 3 (Kullanıcı kimliği ve şifrenin yönetimi)

 1. Kullanıcılar bu hizmete ilişkin kullanıcı kimliklerini ve şifrelerini kendi sorumluluğunda yöneteceklerdir.
 2. Kullanıcılar, kullanıcı kimliklerini ve şifrelerini hiçbir şekilde üçüncü kişilere devredemez, ödünç veremez, üçüncü kişilerle paylaşamaz. Bir kullanıcı kayıtlı bilgilerle eşleşen bir kullanıcı kimliği ve şifre kombinasyonuyla oturum açtığında Şirket, kullanıcı kimliğinin kayıtlı kullanıcı tarafından kullanıldığını kabul eder.
 3. Şirket'in kasıtlı veya ağır ihmali olmadığı sürece, kullanıcı adı ve şifrenin üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak zararlardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

Madde 4 (Satış sözleşmesi)

 1. Bu hizmette, kullanıcının Şirket'e satın alma başvurusu yapması ve Şirketin, başvurunun kabul edildiğini Şirket'e bildirmesi durumunda satış sözleşmesi kurulur. Şirketin ürünü kargo firmasına teslim etmesiyle ürünün mülkiyeti kullanıcıya geçecektir.
 2. Kullanıcının aşağıda belirtilen sebeplerden birine düşmesi halinde Şirket, bir önceki paragrafta belirtilen satış sözleşmesini kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın iptal edebilir.
  1. Kullanıcı bu Koşulları ihlal ederse
  2. Ürünün teslimatının varış yerinin bilinmemesi veya uzun süre devamsızlık nedeniyle tamamlanmaması durumunda
  3. Şirketimiz ile kullanıcı arasındaki güven ilişkisinin zarar gördüğünü düşündüğümüz diğer haller.
 3. Bu hizmete ilişkin ödeme yöntemleri, teslimat yöntemleri, satın alma başvurularında iptal yöntemleri, iade yöntemleri vb. firmamız tarafından ayrıca belirlenen yöntemlerle belirlenecektir.

Madde 5 (Fikri Mülkiyet Hakları)

Bu hizmet tarafından sağlanan ürün fotoğrafları ve diğer içeriklerin (bundan sonra "içerik" olarak anılacaktır) telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları şirketimiz ve içerik sağlayıcılar gibi meşru hak sahiplerine ve kullanıcılara aittir. Kopyalayamaz, yeniden basamaz, değiştiremez, veya bunları izinsiz başka bir şekilde ikincil olarak kullanamazsınız.

Madde 6 (Yasaklı konular)

Kullanıcılar bu hizmeti kullanırken aşağıdaki davranışlarda bulunmayacaktır.

 1. Yasaları veya kamu düzenini ve ahlakını ihlal eden eylemler
 2. Cezai fiillerle ilgili fiiller
 3. Bu hizmette yer alan telif haklarını, ticari marka haklarını ve diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden eylemler
 4. Sunucumuzun veya ağımızın işlevlerini yok eden veya bunlara müdahale eden eylemler
 5. Bu hizmet aracılığıyla elde edilen bilgilerin ticari olarak kullanılması eylemleri
 6. Hizmetlerimizin işleyişine müdahale edebilecek eylemler
 7. Yetkisiz erişim yapma veya buna teşebbüs etme eylemleri
 8. Diğer kullanıcılar hakkında kişisel bilgi vb. toplama veya biriktirme eylemleri
 9. Başka bir kullanıcının kimliğine bürünme
 10. Hizmetlerimizle bağlantılı olarak antisosyal güçlere doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlayan eylemler.
 11. Şirketimizin uygunsuz bulduğu diğer eylemler.

Madde 7 (Bu hizmetin sunumunun askıya alınması vb.)

 1. Şirket, aşağıdaki nedenlerden herhangi birinin mevcut olduğunu tespit ederse, Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetin tamamını veya bir kısmını askıya alabilir veya askıya alabilir.
  1. Bu hizmetle ilgili bilgisayar sistemlerinin bakımını, incelemesini veya güncellenmesini gerçekleştirirken
  2. Deprem, yıldırım, yangın, elektrik kesintisi veya doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle bu hizmetin sağlanması zorlaşırsa.
  3. Bir kaza nedeniyle bilgisayar veya iletişim hattı vb. durursa.
  4. Şirketin bu hizmeti sağlamanın zor olduğunu tespit ettiği diğer durumlarda.
 2. Sebebi ne olursa olsun, bu Hizmetin sağlanmasının askıya alınması veya kesintiye uğraması nedeniyle Kullanıcının veya herhangi bir üçüncü tarafın uğrayacağı dezavantaj veya zararlardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

Madde 8 (Kullanım kısıtlamaları ve kayıt iptali)

 1. Aşağıdakilerden herhangi birinin geçerli olması durumunda Şirket, önceden bildirimde bulunmaksızın kullanıcının Hizmetin tamamını veya bir kısmını kullanmasını kısıtlayabilir veya kullanıcının kaydını iptal edebilir.
  1. Bu Koşulların hükümlerinden herhangi birini ihlal ederseniz
  2. Kayıtlı bilgilerde yanlışlık olduğunun tespiti halinde
  3. Kullanıcının ödeme aracı olarak sunduğu kredi kartı askıya alınırsa.
  4. Ücret vb. ödeme yükümlülüklerinde temerrüt olması durumunda.
  5. Belirli bir süre firmamızdan iletişime geçilmediği takdirde
  6. Bu hizmet son kullanımdan sonra belirli bir süre kullanılmazsa
  7. Ayrıca Şirketimizin bu hizmetin kullanımının uygunsuz olduğunu tespit etmesi halinde
 2. Şirketin bu madde uyarınca yaptığı işlemler nedeniyle Kullanıcının uğrayacağı zararlardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

Madde 9 (Geri çekilme)

Kullanıcılar, belirtilen para çekme prosedürlerini izleyerek bu hizmetten çekilebilirler.

Madde 10 (Garanti Reddi ve Sorumluluk Reddi)

 1. Şirket, Hizmetteki fiili veya hukuki kusurlardan (güvenlik, güvenilirlik, doğruluk, eksiksizlik, etkililik, belirli bir amaca uygunluk, güvenlik vb. ile ilgili kusurlar, hatalar veya hatalar, hakların ihlali vb.) sorumlu olmayacaktır. ) Bu tür sorunların yaşanmayacağını garanti etmiyoruz.
 2. Bu hizmet sonucunda kullanıcılara gelebilecek zararlardan firmamız sorumluluk kabul etmez. Ancak şirketimiz ile kullanıcı arasında bu hizmete ilişkin sözleşme (bu Şartlar dahil) Tüketici Sözleşmesi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde tüketici sözleşmesi haline gelirse bu sorumluluk reddi geçerli olmayacaktır ancak bu durumda Şirket sorumlu olmayacaktır. Şirketin ihmali (ağır ihmal hariç) nedeniyle yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya yasa dışı fiiller nedeniyle Kullanıcının uğradığı zararlar ve özel durumlardan (Şirketin veya Kullanıcının zararın meydana gelmesini öngörmemesi veya öngörmemesi) kaynaklanan zararlar için ) Oluşabilecek zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz.)
 3. Bu hizmetle ilgili olarak kullanıcılar ile diğer kullanıcılar veya üçüncü kişiler arasında meydana gelen işlem, iletişim veya anlaşmazlıklardan firmamız sorumlu değildir.

Madde 11 (Hizmet içeriğinde değişiklik vb.)

Şirket, Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın Hizmetin içeriğini değiştirebilir veya Hizmetin sağlanmasını durdurabilir ve bunun sonucunda Kullanıcının uğrayacağı herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.

Madde 12 (Kullanım Koşullarında Değişiklikler)

Şirket gerekli görmesi halinde, bu Koşulları dilediği zaman Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Ayrıca kullanıcının bu şartları değiştirdikten sonra bu hizmeti kullanmaya başlaması durumunda, kullanıcı değişen şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Madde 13 (Kişisel bilgilerin işlenmesi)

Şirket, bu hizmetin kullanımı yoluyla elde edilen kişisel bilgileri Şirketin "Gizlilik Politikası"na uygun olarak uygun şekilde işleyecektir.

Madde 14 (Bildirim veya İletişim)

Kullanıcılar ile Şirket arasındaki bildirimler veya iletişimler Şirketin belirleyeceği şekilde yapılacaktır. Bir kullanıcı, şirketimiz tarafından ayrıca belirlenen yönteme uygun olarak bize bir değişiklik bildirmediği sürece, şirketimiz mevcut kayıtlı iletişim bilgilerinin geçerli olduğunu varsayacak ve bu iletişim bilgilerine bildirimde bulunacak veya iletişime geçecektir.

Madde 15 (Hak ve yükümlülüklerin devri yasağı)

Kullanıcılar, Şirketin önceden yazılı izni olmadan, kullanım sözleşmesi kapsamındaki statülerini veya bu Koşullara dayalı hak veya yükümlülükleri üçüncü bir tarafa devredemez veya teminat olarak gösteremez.

Madde 16 (Geçerli Kanun/Yargı Yetkisi)

 1. Bu Koşullar yorumlanırken geçerli yasa Japon yasaları olacaktır. Uluslararası Mal Satışına İlişkin Sözleşmelere İlişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun bu hizmet için geçerli olmadığını lütfen unutmayın.
 2. Bu hizmete ilişkin bir ihtilafın ortaya çıkması halinde, münhasır yargı yetkisi şirketimizin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemede olacaktır.

bu kadar